Η ειδική αγωγή είναι αρκετά παρεξηγημένη ειδικότητα στην χώρα μας καθώς έχει ταυτιστεί ευρέως αποκλειστικά με βαριές νευροψυχολογικές  διαταραχές (π.χ. βαρύς αυτισμός), ωστόσο ο τομέας της ειδικής αγωγής μπορεί να καταπιαστεί με θαυμάσια αποτελέσματα σχεδόν σε όλο το φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών και παρεκκλίσεων. Έτσι ο ειδικός παιδαγωγός κατέχει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις ώστε να  συμβάλλει τα μέγιστα στην ταχεία πραγμάτωση και εκπλήρωση των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού.

Η ειδική αγωγή είναι σε θέση, μέσω εξειδικευμένων τεχνικών, να αναπτύξει το κάθε άτομο ως ανεξάρτητο και παραγωγικό μέλος της κοινωνίας μας, σεβόμενοι πάντα το πλαίσιο των δυνατοτήτων του κάθε ένα.

Ο ειδικός παιδαγωγός μπορεί να παρέμβει με μεγάλη επιτυχία στα παρακάτω

 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσλεξία
 • Δυσαριθμισία
 • Δυσορθογραφία
 • Δυσπραξία
 • Δ.Ε.Π-Υ.(Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα)
 • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Διαταραχές Συμπεριφοράς
 • Νοητική Υστέρηση
 • Ψυχικές διαταραχές Παιδιών και Εφήβων
 • Αισθητηριακές – Κινητικές αναπηρίες (κινητικές διαταραχές, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, πολλαπλές αναπηρίες)

Τα αποτελέσματα της σωστής και έγκαιρης παρέμβασης του ειδικού παιδαγωγού είναι πολλά

 • Κοινωνική ένταξη
 • Διαμόρφωση επιθυμητών συμπεριφορών
 • Διανοητική ανάπτυξη
 • Σχολική επίτευξη
 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και ανεξαρτησίας