Η δυσλεξία είναι ίσως η πιο διαδεδομένη και δημοφιλής από τις  μαθησιακές δυσκολίες. Τα σημεία εμφάνισης της μπορεί να διαφέρουν σε πολύ από άτομο σε άτομο, γενικά όμως εκφράζεται με δυσχέρεια στην ανάγνωση, την ορθογραφία, στον προφορικό λόγο και σπανιότερα ακόμη και στην ακουστική ικανότητα του ατόμου.

Πρέπει να σημειωθεί πως η δυσλεξία ΔΕΝ αποτελεί ασθένεια, χαρακτηρίζεται από μία διαφορετική δομή του εγκεφάλου, όπου εξαιτίας αυτής το άτομο χρειάζεται  μεθόδους μάθησης πέραν από τους τυπικούς και καθιερωμένους, εξειδικευμένες για το κάθε άτόμο και τις ανάγκες του. Η δυσλεξία δεν σχετίζεται με μειωμένη νοημοσύνη, αντιθέτως συνηθίζεται τα άτομα με δυσλεξία να είναι ιδιαιτέρως χαρισματικά και κατ’επέκταση παραγωγικά όταν τους δοθεί το κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους.

“Συμπτώματα” Δυσλεξίας

Για όλες τις ηλικίες

 • Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που να είχε δυσκολία στη γραφή ή στην ανάγνωση
 • Εμφανίζει δυσκολία στην πραγματοποίηση τριών εντολών στη σειρά
 • Καθυστέρησε να μιλήσει ή να μιλήσει καθαρά
 • Φαίνεται αρκετά ικανό σε κάποιες δραστηριότητες ενώ δυσκολεύεται, «μπλοκάρει» σε κάποιες άλλες

6-11 ετών

 • Κάνει ανάγνωση με αργό ρυθμό ή με κομπιάσματα ή χωρίς να σταματάει στα σημεία στίξης
 • Έχει δυσκολία στην ορθογραφία ακόμα και όταν αντιγράφει
 • Αντιστρέφει γράμματα ή αριθμούς; (π.χ. 9 αντί 6, 15 αντί 51, κια αντί και)
 • Αντικαθιστά ή παραλείπει γράμματα
 • Γράφει ή διαβάζει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους στο ίδιο κείμενο
 • Έχει έλλειψη συγκέντρωσης όταν μελετάει
 • Έχει δυσκολία στην κατανόηση της διαδοχής και του χρόνου (ώρες, ημέρες κλπ)
 • Μπερδεύει το αριστερό με το δεξί
 • Δεν θυμάται την προπαίδεια
 • Απαντάει σε ερωτήσεις προφορικά αλλά δυσκολεύεται να τις γράψει
 • Είναι αδέξιο στις κινήσεις του γενικά
 • Έχει δυσκολία να ξεχωρίσει ήχους όπως β-δ ή θ-δ

12-18ετών

 • Όταν κάνει ανάγνωση κειμένου, διαβάζει με ανακρίβεια
 • Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη
 • Έχει δυσκολία στο να κρατάει σημειώσεις ή να αντιγράφει
 • Έχει δυσκολία στο σχεδιασμό και γράψιμο έκθεσης

Τα παραπάνω αποτελούν μερικά από τα συνηθέστερα σημάδια που μας δείχνουν ότι το άτομο έχει δυσλεξία. Είναι πολύ σημαντικό στην παρουσία τους να αναζητήσουμε την βοήθεια και συμβουλή ειδικού ώστε να διαμορφωθούν τα κατάλληλα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για το ίδιο όσο και για την οικογένεια του, ώστε να προληφθούν σοβαρές συνέπειες που μπορεί να εμφανισθούν άμα δεν δοθεί η δέουσα προσοχή.

Στο κέντρο μας η αξιολόγηση και κάθε περαιτέρω παρέμβαση γίνεται από το σύνολο της διεπιστημονικής ομάδας, με την δημιουργία θεραπευτικών παρεμβάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στοχευμένα αποκλειστικά στις ανάγκες του κάθε ατόμου και της οικογένειας του.